Aud Blegen Svindland

Denne siden viser opplysninger om Aud Blegen Svindland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Aud Blegen Svindland
NSD id-nummer: 4568
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for helsetjenester ved bedrifter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Overlege 1978 1980
1980 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Overlege 1980 1980
1983 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Overlege 1980
1984 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Overlege 1980
1985 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Overlege 1984
1986 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Overlege 1984