Hilde Lundeby

Denne siden viser opplysninger om Hilde Lundeby fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hilde Lundeby
NSD id-nummer: 4595
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Reitgjerdet sykehus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Psykolog
1988 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Lektor 1988
1989 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Lektor 1988
1990 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Lektor 1988
1991 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Lektor 1988
1992 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Lektor 1988 1992
1993 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1993
1994 Kriminalomsorgens utdanningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1994
1994 Fengselsskolens aspirantnemnd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1994
1994 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1993
1995 Kriminalomsorgens utdanningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1994
1995 Fengselsskolens aspirantnemnd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1994
1995 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1993
1996 Kriminalomsorgens utdanningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1994
1996 Fengselsskolens aspirantnemnd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1994
1996 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1993
1997 Kriminalomsorgens utdanningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1994
1997 Fengselsskolens aspirantnemnd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1994
1997 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1993
1997 Styret for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Direktør 1997