Kjell Marcussen

Denne siden viser opplysninger om Kjell Marcussen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Marcussen
NSD id-nummer: 4667
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 626 Avdelingssjef
1981 Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 626 Avdelingssjef
1981 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 626 Avdelingssjef 1981 1981
1983 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Avdelingsleder 1981
1983 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 626 Avdelingssjef 1981
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 602 Avdelingsleder 1983
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 602 Avdelingsleder 1983
1984 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Avdelingsleder 1981
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 602 Avdelingsleder 1983 1984
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 602 Avdelingsleder 1983 1984
1985 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Avdelingsleder 1981
1986 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Avdelingsleder 1981