Anne Kari Lande Hasle

Denne siden viser opplysninger om Anne Kari Lande Hasle fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Kari Lande Hasle
NSD id-nummer: 4702
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Innstillingsutvalget for Sentralrådet for narkotika Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1979
1981 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Byråsjef 1981 1981
1982 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1982
1983 Rådet for sosialarbeiderutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1983
1983 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1984 Rådet for sosialarbeiderutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1983
1984 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1985 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1985
1985 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1985 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1985
1986 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1986
1986 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1985
1986 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1986 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1985
1986 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1986
1987 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1986
1987 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1986
1987 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982 1987
1987 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1986
1987 Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1987
1988 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1986
1988 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1986
1988 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1986
1988 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1988
1988 Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1987
1989 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1986
1989 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1988
1989 Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1987
1990 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1987
1990 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Departementsråd 1982 1990
1990 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Departementsråd 1988
1991 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1987
1991 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Departementsråd 1988
1992 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1991
1992 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder I statsråd 301 Departementsråd 1988 1993
1992 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1992
1993 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Departementsrid 1991
1993 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Departementsrid 1982 1993
1993 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder I statsråd 301 Departementsrid 1988 1993
1993 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Departementsrid 1992
1994 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Departementsrid 1992 1994
1996 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1996
1997 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1996