Arvid Syvertsen

Denne siden viser opplysninger om Arvid Syvertsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arvid Syvertsen
NSD id-nummer: 474
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 926 Ekspedisjonssjef 1978
1980 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 926 Ekspedisjonssjef
1980 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Bergen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 926 Fisker 1972 1980
1980 Utvalg for nærmere utredning og vurdering av behovet for økning i kapasiteten i fiskeforedlingsindustrien i Sør-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 926 Fisker 1978
1981 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 926 Ekspedisjonssjef
1981 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 926 Fisker 1981 1981
1981 Utvalg for nærmere utredning og vurdering av behovet for økning i kapasiteten i fiskeforedlingsindustrien i Sør-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 926 Fisker 1978
1983 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 926 Fisker 1980 1983
1983 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 926 Fisker 1980
1984 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Bergen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 926 Fisker 1973 1984
1984 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 926 Fisker 1980 1984
1986 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 926 Fisker 1980 1986
1988 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Bergen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 926 Fisker 1973 1988
1989 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 926 Fisker 1980 1989
1996 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Bergen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 926 Fisker 1973 1996