Christian Lerche

Denne siden viser opplysninger om Christian Lerche fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Christian Lerche
NSD id-nummer: 5021
Fødselsår: 1917
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Forsvarets råd for medisinsk forskning/utvikling Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1978
1981 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Leder Av instans utenfor departement 301 Direktør Dr.Med. 1981 1981
1981 Forsvarets råd for medisinsk forskning/utvikling Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1978
1982 Forsvarets råd for medisinsk forskning/utvikling Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1978
1983 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Leder Av andre 301 Direktør 1981
1983 Forsvarets råd for medisinsk forskning/utvikling Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1978
1984 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Leder Av andre 301 Direktør 1981
1984 Forsvarets råd for medisinsk forskning/utvikling Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1978
1985 Rådet for bioingeniørutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1985
1985 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Leder Av andre 301 Avdelingsdirektør 1981
1985 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Leder I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1983
1986 Rådet for bioingeniørutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1985
1986 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Leder Av andre 301 Avdelingsdirektør 1981
1986 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Leder I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1983
1987 Rådet for bioingeniørutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1985
1987 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Leder 301 Avdelingsdirekt 1981
1987 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Leder I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1983
1988 Rådet for bioingeniørutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1985
1988 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Leder 301 Avdelingsdirekt 1981
1988 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Leder I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1983
1989 Rådet for bioingeniørutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1985 1989
1989 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Leder 301 Avdelingsdirekt 1981