Øyvin Aarflot

Denne siden viser opplysninger om Øyvin Aarflot fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Øyvin Aarflot
NSD id-nummer: 5036
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 219 Overlege 1979
1980 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Overlege 1979
1981 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 219 Overlege 1979
1981 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Overlege 1979
1983 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Overlege 1983
1983 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 0 Overlege 1982
1984 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Overlege 1983
1985 Rådet for bioingeniørutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Overlege 1985
1985 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av andre 219 Overlege 1985
1985 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Overlege 1983
1985 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Overlege 1985
1986 Rådet for bioingeniørutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Overlege 1985
1986 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av andre 219 Overlege 1985
1986 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Overlege 1983
1986 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Overlege 1985
1987 Rådet for bioingeniørutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Overlege 1985
1987 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av andre 219 Overlege 1985
1987 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Overlege 1985
1988 Rådet for bioingeniørutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Overlege 1985
1988 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av andre 219 Overlege 1985
1988 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Overlege 1985
1989 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av andre 219 Overlege 1985
1989 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Overlege 1985
1990 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av andre 219 Overlege 1985
1991 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av andre 219 Overlege 1985