Sigmund Skilbrei

Denne siden viser opplysninger om Sigmund Skilbrei fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigmund Skilbrei
NSD id-nummer: 5043
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsdirektør 1979
1980 Landbruksdepartementets stav- og tønneråd Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsdirektør 1967
1981 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsdirektør 1979
1981 Landbruksdepartementets stav- og tønneråd Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsdirektør 1967
1982 Hermetikkindustriens Laboratoriums styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsdirektø 1982 1982
1982 Styret for Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsdirektø 1962 1982
1982 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Avdelingsdirektø 1982 1982
1983 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsdirektør 1983
1984 Styret for Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsdirektør 1962 1984
1985 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsdirektør 1985
1986 Styret for Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsdirektør 1962 1986
1987 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsdirekt 1985 1987