Kari Holtan Nodenes

Denne siden viser opplysninger om Kari Holtan Nodenes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Holtan Nodenes
NSD id-nummer: 5052
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1979
1980 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent
1981 Nasjonalkomiteen for Norge av Det Internasjonale Husstellforbund Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1981 1981
1981 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1979
1981 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent
1982 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1978 1982
1983 Nasjonalkomiteen for Norge av Det Internasjonale Husstellforbund Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1981
1983 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1983
1984 Nasjonalkomiteen for Norge av Det Internasjonale Husstellforbund Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1981
1984 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1978 1984
1985 Nasjonalkomiteen for Norge av Det Internasjonale Husstellforbund Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1981
1986 Nasjonalkomiteen for Norge av Det Internasjonale Husstellforbund Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1981
1987 Nasjonalkomiteen for Norge av Det Internasjonale Husstellforbund Rådgivende organ Leder Av departement 219 Førstekonsulent 1981 1987
1987 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1978 1987
1988 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef 1988
1989 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef 1988
1990 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef 1988
1991 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef 1988 1992
1992 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Kontorsjef 1988 1992
1997 Styret for Høgskolen i Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Kontorsjef 1997