Oddvar Nærlie

Denne siden viser opplysninger om Oddvar Nærlie fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Oddvar Nærlie
NSD id-nummer: 5056
Fødselsår: 1916
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1979
1980 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1971 1980
1980 Det norske hageselskaps styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Førstekonsulent 1979
1981 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1979
1981 Det norske hageselskaps styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Førstekonsulent 1979
1981 Budsjett og kontrollutvalget, Jordbruksavtalen paragraf 4.6.1 og 4.6.2 Rådgivende organ Leder Av departement 301 Førsteknsulent 1981 1981
1981 Styret for Ullensvang Forsøksgard Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981 1981
1981 Styret for Stedjes minnefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Førstekonsulent 1981 1981
1981 Styret, Fuhrs fond til fremme hagefrøavlen i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Førstekonsulent 1981 1981
1982 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1971 1982
1984 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1983
1984 Budsjett og kontrollutvalget, Jordbruksavtalen paragraf 4.6.1 og 4.6.2 Rådgivende organ Leder Av departement 301 Byråsjef 1981
1984 Utvalg for frakttilskudd for frukt Rådgivende organ Leder Av departement 301 Byråsjef 1976
1985 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1983
1985 Budsjett og kontrollutvalget, Jordbruksavtalen paragraf 4.6.1 og 4.6.2 Rådgivende organ Leder Av departement 301 Byråsjef 1981
1985 Utvalg for frakttilskudd for frukt Rådgivende organ Leder Av departement 301 Byråsjef 1976
1986 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Fhv. Byråsjef 1983
1986 Budsjett og kontrollutvalget, Jordbruksavtalen paragraf 4.6.1 og 4.6.2 Rådgivende organ Leder Av departement 301 Fhv. Byråsjef 1981
1986 Utvalg for frakttilskudd for frukt Rådgivende organ Leder Av departement 301 Fhv. Byråsjef 1976
1987 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Fhv. Byråsjef 1971 1987
1987 Utvalg for frakttilskudd for frukt Rådgivende organ Leder Av departement 301 Fhv. Byråsjef 1976