Johannes A.b. Barstad

Denne siden viser opplysninger om Johannes A.b. Barstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johannes A.b. Barstad
NSD id-nummer: 5060
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Professor 1971 1981
1980 Interdepartementalt utviklingstiltak mot forurensning fra veitrafikken Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 231 Overlege 1977 1980
1981 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Professor 1971 1981