Sverre Lodgaard

Denne siden viser opplysninger om Sverre Lodgaard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sverre Lodgaard
NSD id-nummer: 510
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1972 1982
1990 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1990
1991 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1990
1992 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 9951 Direktør 1990
1993 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 0 Direktør 1990
1997 Utvalget for å vurdere ulike spørsmål vedrørende Politiets overvåkingstjeneste Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1997