Odd Helge Askevold

Denne siden viser opplysninger om Odd Helge Askevold fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Helge Askevold
NSD id-nummer: 5189
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Overlege 1980 1980
1981 Rådet for ergoterapeut- og fysioterapeututdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Overlege 1981 1981
1982 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Overlege 1979 1982
1983 Rådet for ergoterapeut- og fysioterapeututdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Overlege 1981
1983 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Overlege 1983
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Overlege 1979 1983
1984 Rådet for ergoterapeut- og fysioterapeututdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesiallege 1981
1984 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Spesiallege 1983
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Spesiallege 1979 1984
1985 Rådet for ergoterapeut- og fysioterapeututdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesiallege 1981 1985
1985 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Spesiallege 1983
1986 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Overlege 1983 1986
1988 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1988
1989 Rådet for ergoterapeut- og fysioterapeututdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesiallege 1981 1989
1989 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesiallege 1989
1989 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Spesiallege 1989
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1988
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1988
1990 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesiallege 1989
1990 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Spesiallege 1989
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1988
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1988 1990
1991 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Spesiallege 1989
1991 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Spesiallege 1989
1991 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1988
1992 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1989
1992 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1989
1993 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Ridgiver 1989
1993 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Ridgiver 1993
1994 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Ridgiver 1989
1994 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Ridgiver 1993
1995 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Andre tilknyttede personer Av andre 301 Rådgiver 1989
1997 Utvalg til å utrede styrking av folkehelsearbeidet i kommunene Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1997