Bjørg Strømnes

Denne siden viser opplysninger om Bjørg Strømnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørg Strømnes
NSD id-nummer: 5256
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 903 Sykehusapoteker 1984
1985 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 903 Sykehusapoteker 1984
1986 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 903 Sykehusapoteker 1984
1987 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 903 Sykehusapoteker 1984
1988 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 903 Sykehusapoteker 1984
1989 Styret for Rikshospitalets apotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Laboratoriesjef 1989
1989 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Laboratoriesjef 1984
1990 Styret for Rikshospitalets apotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Laboratoriesjef 1989 1990