Marit Lillian Hult

Denne siden viser opplysninger om Marit Lillian Hult fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marit Lillian Hult
NSD id-nummer: 527
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1980 1980
1980 Samordningsnemnda for yrkesrettleiing Vanlig varamedlem 301 Førstekonsulent 1978
1981 Samordningsnemnda for yrkesrettleiing Vanlig varamedlem 301 Førstekonsulent 1978
1981 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 2003 Konsulent 1981 1981
1983 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1983
1983 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981
1984 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981
1987 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1987
1988 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1987
1989 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1987
1990 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1987 1990
1993 Utvalg som skal utrede overgang fra yrkesaktivitet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1993
1994 Utvalg som skal utrede overgang fra yrkesaktivitet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1993