Olav Gjærevoll

Denne siden viser opplysninger om Olav Gjærevoll fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Olav Gjærevoll
NSD id-nummer: 53
Fødselsår: 1916
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Forsvarsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem 1601 Ordfører 1980 1980
1980 Tilsynskomiteen for Erkebispegården Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1601 Ordfører 1975
1980 Grunnforskningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 1601 Ordfører 1980 1980
1980 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1601 Professor 1969 1981
1980 Myrutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Ordfører 1977
1981 Tilsynskomiteen for Erkebispegården Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1601 Ordfører 1975
1981 Statens naturvernråd Rådgivende organ Leder I statsråd 1601 Professor 1981 1981
1981 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1601 Professor 1969 1981
1981 Myrutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Ordfører 1977
1982 Myrutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1977
1983 Styret for Statens attføringsinstitutt i Trondheim Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Professor 1979
1983 Myrutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1977
1984 Myrutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1977
1985 Myrutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1977
1986 Myrutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1977
1987 Myrutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1977
1988 Myrutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1977
1989 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1601 Fhv. Professor 1989
1989 Myrutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Fhv. Professor 1977
1990 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1601 Fhv. Professor 1989
1990 Myrutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Fhv. Professor 1977
1991 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1601 Fhv. Professor 1989
1991 Myrutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Fhv. Professor 1977
1992 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1601 Fhv. Professor 1989
1992 Myrutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Fhv. Professor 1977
1993 Myrutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Fhv. Professor 1977
1994 Myrutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Fhv Professor 1977