Eli Quam

Denne siden viser opplysninger om Eli Quam fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eli Quam
NSD id-nummer: 5337
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg til å vurdere brennevinsskjenkingen og kontrollen med denne Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Juridisk Konsulent 1978
1980 Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981 Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 219 Juridisk Konsulent 1979
1981 Utvalg til å vurdere brennevinsskjenkingen og kontrollen med denne Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Juridisk Konsulent 1978
1981 Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981 Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 219 Juridisk Konsulent 1979
1992 Styret for Nærkringkastingsnemda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1992
1993 Styret for Nærkringkastingsnemda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingssjef 1992