Karin M. Bruzelius

Denne siden viser opplysninger om Karin M. Bruzelius fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karin M. Bruzelius
NSD id-nummer: 54
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1980 1980
1980 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef
1980 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Ekspedisjonssjef 1977
1980 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1980 1980
1980 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Nestleder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef
1981 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef
1981 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1981 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1981 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Nestleder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef
1981 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1982 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1979 1982
1982 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 1980 1982
1982 Ligningsrådet for Svalbard Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982 1982
1983 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981
1983 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Advokat 1980
1983 Straffelovgivningens stedlige virkeområde Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Advokat 1981
1983 Linjekonferanseutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1979
1983 Utvalget for revisjon av lov av 16. desember 1960 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1983
1983 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Nestleder I statsråd 301 Advokat 1979 1983
1983 Ligningsrådet for Svalbard Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1982
1983 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981
1984 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Advokat 1980
1984 Straffelovgivningens stedlige virkeområde Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Advokat 1981
1984 Linjekonferanseutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1979
1984 Utvalget for revisjon av lov av 16. desember 1960 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1983
1985 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1979 1985
1985 Linjekonferanseutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1979
1985 Utvalget for revisjon av lov av 16. desember 1960 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1983
1986 Linjekonferanseutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1979
1986 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1980 1986
1986 Utvalget for revisjon av lov av 16. desember 1960 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1983
1987 Utvalget for revisjon av lov av 16. desember 1960 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1983
1987 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1987
1988 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Departementsråd 1980 1988
1988 Utvalget for revisjon av lov av 16. desember 1960 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1983
1988 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1987
1989 Utvalget for revisjon av lov av 16. desember 1960 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1983
1989 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1987
1990 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Departementsråd 1980 1990
1990 Utvalget for revisjon av lov av 16. desember 1960 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1983
1990 Statsselskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1990
1990 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1987
1991 Utvalget for revisjon av lov av 16. desember 1960 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1983
1991 Statsselskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1990
1992 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Departementsråd 1980 1992
1992 Utvalget for revisjon av lov av 16. desember 1960 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1983
1993 Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsrid 1993
1994 Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsrid 1993
1994 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Departementsrid 1980 1994
1996 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Departementsråd 1980 1996
1997 Koordineringsutvalget for EØS-saker Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Dommer
1997 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Dommer 1979 1997