Tove Friis-Petersen

Denne siden viser opplysninger om Tove Friis-Petersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tove Friis-Petersen
NSD id-nummer: 5411
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidsgruppen for skatte- og avgiftsreform Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 227 Underdirektør 1979
1980 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Underdirektør 1981
1980 Skattemessig behandling av naturalytelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 227 Underdirektør 1978
1981 Arbeidsgruppen for skatte- og avgiftsreform Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 227 Underdirektør 1979
1981 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Underdirektør 1981
1981 Skattemessig behandling av naturalytelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 227 Underdirektør 1978
1982 Skattemessig behandling av naturalytelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 227 Underdirektør 1978
1983 Skattemessig behandling av naturalytelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 227 Byrettsdommer 1978
1984 Skattemessig behandling av naturalytelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 227 Byrettsdommer 1978
1986 Kontrollkommisjonen for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 227 Byrettsdommer 1986
1987 Kontrollkommisjonen for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 227 Byrettsdommer 1986
1988 Kontrollkommisjonen for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 227 Byrettsdommer 1986
1989 Kontrollkommisjonen for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 227 Byrettsdommer 1986
1990 Kontrollkommisjonen for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 227 Byrettsdommer 1986
1991 Kontrollkommisjonen for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 227 Byrettsdommer 1986 1992
1992 Kontrollkommisjonen for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 227 Byrettsdommer 1986 1992
1993 Kontrollkommisjonen for Gaustad sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av departement 227 Byrettsdommer 1993
1994 Kontrollkommisjonen for Gaustad sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av departement 227 Byrettsdommer 1993
1995 Kontrollkommisjonen for Gaustad sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Varamedlem og nestleder Av departement 227 Byrettsdommer 1993
1997 Kontrollkommisjonen for Gaustad sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 227 Byrettsdommer 1993 1997