Albert Nordengen

Denne siden viser opplysninger om Albert Nordengen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Albert Nordengen
NSD id-nummer: 5423
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981 Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Ordfører 1979
1981 Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981 Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Ordfører 1979
1983 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ordfører 1973
1984 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ordfører 1973
1985 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ordfører 1973
1986 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ordfører 1973
1987 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ordfører 1973
1988 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ordfører 1973