Knut H. Harstad

Denne siden viser opplysninger om Knut H. Harstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut H. Harstad
NSD id-nummer: 5424
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981 Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Generalsekretær 1979
1981 Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981 Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Generalsekretær 1979
1981 Trafikksikkerhetsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Generalsekretær 1981 1981
1981 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Generalsekretær 1981 1981
1983 Trafikksikkerhetsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1523 Advokat 1981
1984 Trafikksikkerhetsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1523 Advokat 1981