Sidsel Søvik

Denne siden viser opplysninger om Sidsel Søvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sidsel Søvik
NSD id-nummer: 5431
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981 Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1979
1980 Samarbeidskomiteen for service i tynt befolkede strøk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1976
1980 Nord-Norgebaneutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1980 1980
1981 Samarbeidskomiteen for service i tynt befolkede strøk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1976
1983 Samarbeidskomiteen for service i tynt befolkede strøk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1976
1987 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1987
1988 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1987
1989 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1989 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1987
1990 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1990 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1987
1991 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1991 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1987
1992 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1989