Viggo Jan Olsen

Denne siden viser opplysninger om Viggo Jan Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Viggo Jan Olsen
NSD id-nummer: 547
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Assisterende Fiskeridirek
1980 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1201 Assisterende Fiskeridirek 1980
1980 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1201 Assisterende Fiskeridirek 1980 1980
1980 Sild- og makrellomsetningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Assisterende Fiskeridirek 1979
1981 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Assisterende Fiskeridirek
1981 Sild- og makrellomsetningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Assisterende Fiskeridirek 1979
1981 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridirektør 1981 1981
1982 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridire 1982 1982
1983 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridirek 1979
1983 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ass. Fiskeridirek 1983
1983 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 1201 Ass. Fiskeridirek 1980
1983 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Varamedlem og nestleder Av departement 1201 Ass. Fiskeridirek 1982 1983
1984 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridirek 1979
1984 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ass. Fiskeridirek 1983
1984 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 1201 Ass. Fiskeridirek 1980
1984 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Varamedlem og nestleder Av departement 1201 Ass. Fiskeridirek 1982 1984
1984 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ass. Fiskeridirek 1984
1985 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Ass. Fiskeridirek 1979
1985 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ass. Fiskeridirek 1983
1985 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 1201 Ass. Fiskeridirek 1980
1985 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ass. Fiskeridirek 1984
1986 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 9953 Fiskeriråd 1979
1986 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 9953 Fiskeriråd 1983
1986 Den norsk-britiske trålernemnd Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 9953 Fiskeriråd 1986
1986 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 9953 Fiskeriråd 1984
1987 Den norsk-britiske trålernemnd Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 9953 Fiskeriråd 1986
1987 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 9953 Fiskeriråd 1984
1988 Den norsk-britiske trålernemnd Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 9953 Fiskeriråd 1986
1989 Den norsk-britiske trålernemnd Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1201 Fiskeridirektør 1986
1989 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1201 Fiskeridirektør 1989
1990 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1201 Fiskeridirektør 1989
1991 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør 1985 1992
1991 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1201 Fiskeridirektør 1989
1992 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 1201 Fiskeridirektør 1985 1992
1992 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1201 Fiskeridirektør 1989
1993 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Fiskeridirektør 1992
1993 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Fiskeridirektør 1993
1993 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1201 Fiskeridirektør 1989
1994 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Fiskeridirektør 1992
1994 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Fiskeridirektør 1993
1995 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Fiskeridirektør 1992
1995 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Fiskeridirektør 1993
1996 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Rådgiver 1992
1996 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Rådgiver 1993
1996 Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Rådgiver 1996
1997 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Rådgiver 1993
1997 Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Rådgiver 1996