Harvey Treider

Denne siden viser opplysninger om Harvey Treider fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Harvey Treider
NSD id-nummer: 5476
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981 1981
1981 Bransjeutvalget for tekstilindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981 1981
1981 Bransjeutvalget konfeksjonsindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981 1981
1981 Bransjeutvalget for lær- og skotøyindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981 1981
1981 Bransjeutvalget for nærings- og nytelsesmiddelindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 301 Førstekonsulent 1981 1981
1983 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981
1984 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981
1985 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981
1986 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981
1987 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981
1988 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981
1989 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981
1990 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981