Birger E. Gulbrandsen

Denne siden viser opplysninger om Birger E. Gulbrandsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Birger E. Gulbrandsen
NSD id-nummer: 5479
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1972
1980 Bransjeutvalg for kjemisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1972
1980 Bransjeutvalg for elektrometallurgisk industri og jord og steinvareindustri under IBU Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1972
1980 Bransjeutvalget for bergverksindustrien under IBU Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1972
1981 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1972
1981 Bransjeutvalg for kjemisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1972
1981 Bransjeutvalg for elektrometallurgisk industri og jord og steinvareindustri under IBU Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1972
1981 Bransjeutvalget for bergverksindustrien under IBU Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1972
1983 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1972
1984 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1972
1985 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1972
1986 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1972
1987 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1972
1988 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1972
1989 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1972
1990 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1972