Elisabeth Jacobsen

Denne siden viser opplysninger om Elisabeth Jacobsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Elisabeth Jacobsen
NSD id-nummer: 5502
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjeutvalg for kjemisk industri under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Konsulent 1980 1980
1980 Bransjeutvalget for nærings- og nytelsesmiddelindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1980 1980
1980 Bransjeutvalget for gummivareindustrien under IBU Rådgivende organ Leder Av departement 301 Konsulent 1980 1980
1980 Bransjerådet for hermetikk- og konservesindustrien Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1980 1980