Asta Tjølsen

Denne siden viser opplysninger om Asta Tjølsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Asta Tjølsen
NSD id-nummer: 5527
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1980 1980
1981 Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1981 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1983 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1980 1983
1983 Revisorutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1979
1983 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1981
1984 Revisorutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1979
1984 Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1981 1984
1984 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1981
1985 Revisorutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1979
1987 Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1981 1987
1989 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1989
1989 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1990
1990 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1990
1990 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1990
1990 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1988
1991 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1989
1991 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1989
1991 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1990
1991 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1990
1991 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1990
1991 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1988
1991 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1991
1992 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1989
1992 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1989
1992 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1990
1992 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1990
1992 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1990
1992 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1988
1992 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1991
1993 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1989
1993 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1990 1993
1993 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1990
1993 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1990
1993 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1988
1993 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1991
1994 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1989
1994 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 605 Ekspedisjonssjef 1991
1995 Aksjelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1995
1996 Aksjelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1995
1997 Utvalg for utredning av organisering av børsvirksomhet Vanlig medlem I statsråd 605 Ekspedisjonssjef 1997