Signe Berit Moe

Denne siden viser opplysninger om Signe Berit Moe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Signe Berit Moe
NSD id-nummer: 5602
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 0 Byråsjef 1978 1980
1980 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1979
1980 Kartrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1977
1981 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1979
1981 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Kartrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1977
1982 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1978 1982
1982 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1979 1982
1983 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1979
1983 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1981
1984 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1979
1984 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1981
1985 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1979
1985 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1981
1986 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1978 1986
1988 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1978 1988
1989 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1990 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1978 1990
1990 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1991 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1991 Det nasjonale sikkerhetsråd for luftfarten (NSL) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1991
1992 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1978 1992
1992 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1992 Det nasjonale sikkerhetsråd for luftfarten (NSL) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1991
1993 Det nasjonale sikkerhetsråd for luftfarten (NSL) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byrisjef 1991
1994 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Byrisjef 1978 1994
1994 Det nasjonale sikkerhetsråd for luftfarten (NSL) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byrisjef 1991
1995 Det nasjonale sikkerhetsråd for luftfarten (NSL) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1991
1996 Det nasjonale sikkerhetsråd for luftfarten (NSL) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1991
1997 Skipsfartsstyret Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1997
1997 Det nasjonale sikkerhetsråd for luftfarten (NSL) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1991