Dag Mork Ulnes

Denne siden viser opplysninger om Dag Mork Ulnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Dag Mork Ulnes
NSD id-nummer: 564
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges komite for biennalene i Venezia og Sao Paulo Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Byråsjef 1980 1980
1983 Norges komite for biennalene i Venezia og Sao Paulo Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Byråsjef 1980
1983 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem I statsråd 213 Byråsjef 1981
1984 Norges komite for biennalene i Venezia og Sao Paulo Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Byråsjef 1980
1984 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem I statsråd 213 Byråsjef 1981
1985 Norges komite for biennalene i Venezia og Sao Paulo Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Byråsjef 1980
1985 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem I statsråd 213 Byråsjef 1981
1995 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Adm. Direktør 1995
1995 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Adm. Direktør 1995
1996 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Adm. Direktør 1995
1996 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Adm. Direktør 1995
1997 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Adm. Direktør 1995