Per Martin Ølberg

Denne siden viser opplysninger om Per Martin Ølberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Martin Ølberg
NSD id-nummer: 5833
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Skipseksportutvalget Forhandlingsorgan Leder Av departement 219 Statssekretær 1979
1980 Eksportfremmende tiltak Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Statssekretær 1979
1980 Skipsindustriutvalget. Interdepartementalt utvalg som rådgivende instans for Industridepartementet vedrørede skipsbyggindustrien Andre oppgaver Leder Av departement 219 Statssekretær 1977
1981 Skipsindustriutvalget. Interdepartementalt utvalg som rådgivende instans for Industridepartementet vedrørede skipsbyggindustrien Andre oppgaver Leder Av departement 219 Statssekretær 1977