Arnfinn Moland

Denne siden viser opplysninger om Arnfinn Moland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arnfinn Moland
NSD id-nummer: 5834
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Skipseksportutvalget Forhandlingsorgan Nestleder Av departement 301 Underdirektør 1976
1980 Skipsindustriutvalget. Interdepartementalt utvalg som rådgivende instans for Industridepartementet vedrørede skipsbyggindustrien Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1980 1980