Geir Bekkevold

Denne siden viser opplysninger om Geir Bekkevold fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Geir Bekkevold
NSD id-nummer: 5838
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Eksportfremmende tiltak Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 226 Konsulent 1979
1984 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 226 Konsulent 1984
1985 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 226 Konsulent 1984
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 226 Konsulent 1985
1986 Handelsprosedyreutvalget (NORPRO) Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 0 Konsulent 1985
1986 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 226 Konsulent 1984
1987 Handelsprosedyreutvalget (NORPRO) Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 226 Førstekonsulent 1985 1987
1989 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 226 Rådgiver 1989
1989 Standardiseringsutvalget (Utredningsutvalg for standardisering, prøving og sertifisering i Norge) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 226 Rådgiver 1989
1990 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 226 Rådgiver 1989
1990 Standardiseringsutvalget (Utredningsutvalg for standardisering, prøving og sertifisering i Norge) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 226 Rådgiver 1989
1991 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 226 Rådgiver 1989
1992 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 226 Rådgiver 1989
1993 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 226 Rådgiver 1989