Carl A. Wendt

Denne siden viser opplysninger om Carl A. Wendt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Carl A. Wendt
NSD id-nummer: 5853
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Oljevernrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Politimester 1979
1980 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1103 Politimester 1978
1981 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1103 Politimester 1978
1983 Statens bevillingsnemnd for brennevinsomsetning Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Politimester 1980
1984 Statens bevillingsnemnd for brennevinsomsetning Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Politimester 1980
1986 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Politimester 1986
1986 Stavangerutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Politimester
1986 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1103 Politimester 1986
1987 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Politimester 1986
1987 Stavangerutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Politimester
1987 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1103 Politimester 1986
1988 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1002 Pensjonist 1986
1989 Utvalg til vurdering av Overvåkingstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 1002 Pensjonist 1989
1989 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1002 Pensjonist 1986
1990 Utvalg til vurdering av Overvåkingstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 1002 Pensjonist 1989
1990 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1002 Pensjonist 1986
1991 Utvalg til vurdering av Overvåkingstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 1002 Pensjonist 1989