Louis Olsson

Denne siden viser opplysninger om Louis Olsson fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Louis Olsson
NSD id-nummer: 5872
Fødselsår: 1916
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjeutvalget for nærings- og nytelsesmiddelindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 217 Byråsjef 1975
1980 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Leder Av departement 217 Byråsjef 1972 1980
1980 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 217 Byråsjef 1971 1980
1980 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Leder 301 Byråsjef 1975
1981 Bransjeutvalget for nærings- og nytelsesmiddelindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 217 Byråsjef 1975
1981 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Leder 301 Byråsjef 1975
1982 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Leder Av departement 217 Byråsjef 1961 1982
1982 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 217 Byråsjef 1971 1982
1984 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Leder Av departement 217 Byråsjef 1961 1984
1984 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 217 Byråsjef 1971 1984
1987 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 217 Fhv. Byråsjef 1971 1987