Hans W. Riddervold

Denne siden viser opplysninger om Hans W. Riddervold fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans W. Riddervold
NSD id-nummer: 5875
Fødselsår: 1912
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjeutvalg for elektrometallurgisk industri og jord og steinvareindustri under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1975
1980 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1977 1980
1981 Bransjeutvalg for elektrometallurgisk industri og jord og steinvareindustri under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1975
1983 STI-utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Fhv. Direktør 1983
1984 STI-utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Fhv. Direktør 1983