Arthur Svensson

Denne siden viser opplysninger om Arthur Svensson fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arthur Svensson
NSD id-nummer: 5877
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjeutvalg for elektrometallurgisk industri og jord og steinvareindustri under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsformann 1975
1981 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forbundsformann 1981 1981
1981 Bransjeutvalg for elektrometallurgisk industri og jord og steinvareindustri under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsformann 1975
1983 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forbundsformann 1981
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forbundsformann 1981 1984
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forbundsformann 1981 1987
1990 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forbundsleder 1981 1990