Karl Kr. Breivik

Denne siden viser opplysninger om Karl Kr. Breivik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karl Kr. Breivik
NSD id-nummer: 5922
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1832 1979
1981 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1832 1979
1983 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1832 Disponent 1979 1983
1992 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1832 Salgssjef 1992