Karen Helene Normann

Denne siden viser opplysninger om Karen Helene Normann fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karen Helene Normann
NSD id-nummer: 5927
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør
1980 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Underdirektør
1987 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ass. Banksjef 1987
1988 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ass. Banksjef 1987
1989 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ass. Banksjef 1987
1990 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ass. Banksjef 1987
1991 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ass. Banksjef 1987 1991