Aslaug Fredriksen

Denne siden viser opplysninger om Aslaug Fredriksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Aslaug Fredriksen
NSD id-nummer: 593
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem I statsråd 1563 Stortingsrepresentant 1980 1980
1984 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1563 Stortingsrepresentant 1984
1985 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1563 Stortingsrepresentant 1984
1986 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1563 Stortingsrepresentant 1984
1987 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1563 Stortingsrepresentant 1984
1988 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1563 Stortingsrepresentant 1984 1988