Aage Frohde

Denne siden viser opplysninger om Aage Frohde fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Aage Frohde
NSD id-nummer: 6017
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1972
1981 Rådet for samarbeid med utviklingsland på petroleumssektoren Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1972
1981 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Statfjordgasstransportutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1981 1981
1982 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1981 1982
1983 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1977