Henning Gorholt

Denne siden viser opplysninger om Henning Gorholt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Henning Gorholt
NSD id-nummer: 6039
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det interdepartementale utvalg for Statens innkjøp Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1976
1980 Teleutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1980 1980
1980 Nord-Norgebaneutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1980 1980
1980 Utvalg for vurdering av utslippsavgifter som virkemiddel i forurensingspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1979
1981 Det interdepartementale utvalg for Statens innkjøp Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1976
1981 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1981 1981
1981 Utvalg for vurdering av utslippsavgifter som virkemiddel i forurensingspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1979
1981 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1981 1981
1981 Budsjettsystemutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 217 Underdirektør 1981 1981
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Underdirektør 1981 1981
1982 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1981 1982
1983 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1981
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Underdirektør 1981
1991 Utvalg for å vurdere spørsmålet om ny statlig arbeidsgiversammenslutning Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1991