Didrik Dyrnes

Denne siden viser opplysninger om Didrik Dyrnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Didrik Dyrnes
NSD id-nummer: 6044
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det interdepartementale utvalg for Statens innkjøp Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør
1980 Budsjettsystemutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør
1981 Det interdepartementale utvalg for Statens innkjøp Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør
1981 Budsjettsystemutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør
1982 Budsjettsystemutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør