Hans Kristian Seip

Denne siden viser opplysninger om Hans Kristian Seip fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Kristian Seip
NSD id-nummer: 6058
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det rådgivende utvalg for skogindustrielle utbyggingstiltak (Skogindustriutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1974 1980
1980 Bransjerådet for treforedlingsindustrien Rådgivende organ Nestleder Av departement 214 Skogdirektør 1968 1980
1980 Rådet for Rasjonaliseringsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 214 Skogdirektør
1980 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 214 Skogdirektør
1980 Kartrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1977
1981 Rådet for Rasjonaliseringsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 214 Skogdirektør 1981 1981
1981 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 214 Skogdirektør
1981 Kartrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1977
1982 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Leder Av departement 214 Skogdirektør 1967 1982
1982 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 214 Skogdirektør 1977 1982
1983 Det rådgivende utvalg for skogindustrielle utbyggingstiltak (Skogindustriutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1974 1983
1983 Bransjerådet for treforedlingsindustrien Rådgivende organ Nestleder Av departement 214 Skogdirektør 1968 1983