Hans Olav Østgaard

Denne siden viser opplysninger om Hans Olav Østgaard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Olav Østgaard
NSD id-nummer: 61
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef
1981 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef
1982 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Ekspedisjonssjef 1979 1982
1982 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Fung. Ekspedisjo 1982
1983 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1984 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1984 Ligningsrådet for Svalbard Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1983
1985 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1985 Ligningsrådet for Svalbard Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1983
1986 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1987 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1987 Ligningsrådet for Svalbard Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1983 1987
1988 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1989 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1990 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1991 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1992 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1993 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Overvåkingssjef 1982
1993 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av Stortinget 301 Overvåkingssjef 1993
1994 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av Stortinget 301 Overvåkingssjef 1993
1994 Det nasjonale sikkerhetsråd for luftfarten (NSL) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Overvåkingssjef 1993
1995 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Overvåkingssjef 1993
1995 Det nasjonale sikkerhetsråd for luftfarten (NSL) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Overvåkingssjef 1993
1996 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Overvåkingssjef 1993
1996 Det nasjonale sikkerhetsråd for luftfarten (NSL) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Overvåkingssjef 1993
1997 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Overvåkingssjef 1993