Bjarne Stakkestad

Denne siden viser opplysninger om Bjarne Stakkestad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjarne Stakkestad
NSD id-nummer: 6121
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1979
1980 Avsetningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1979
1981 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1979
1983 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1983
1983 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1979
1984 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1984
1984 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1983
1984 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1979
1985 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1984
1985 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1979
1986 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1984
1986 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1983 1986
1987 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1984
1988 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1984
1988 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Spesialrådgiver 1983 1988
1989 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1984
1990 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1984
1990 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Spesialrådgiver 1983 1990
1991 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1984
1994 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1984 1994
1997 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1997