Are Langmoen

Denne siden viser opplysninger om Are Langmoen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Are Langmoen
NSD id-nummer: 6125
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1978
1980 Interdepartementalt utviklingstiltak mot forurensning fra veitrafikken Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1980 1980
1984 Styret for INKO-tjenesten i Oppland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 501 Industrikonsulent 1984
1985 Styret for INKO-tjenesten i Oppland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 501 Industrikonsulent 1984
1986 Styret for INKO-tjenesten i Oppland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 501 Industrikonsulent 1984