Fritz Andreassen

Denne siden viser opplysninger om Fritz Andreassen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Fritz Andreassen
NSD id-nummer: 6205
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Statens Fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1804 Fisker 1980 1980
1983 Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1804 Fisker 1979
1984 Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1804 Skipper 1979 1984
1984 Rådet for Statens Fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1804 Skipper 1980 1984
1989 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Skipper 1989
1990 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Skipper 1989
1991 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Skipper 1989