Charles Remø

Denne siden viser opplysninger om Charles Remø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Charles Remø
NSD id-nummer: 6216
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjerådet for hermetikk- og konservesindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1818 Skipper
1980 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Ålesund Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1515 Fisker
1980 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1515 Fisker 1977 1980
1980 Sild- og makrellomsetningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1515 Fisker 1979
1981 Bransjerådet for hermetikk- og konservesindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1818 Skipper
1981 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Ålesund Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1515 Fisker
1981 Sild- og makrellomsetningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1515 Fisker 1979
1983 Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1515 Ordfører 1979
1983 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1515 Ordfører 1977 1983
1984 Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1515 Ordfører 1979 1984
1984 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Ålesund Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1515 Ordfører 1984
1988 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Ålesund Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1515 Fiskeskipper 1988
1992 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1515 Fiskeskipper 1977 1992