Jan H. Silseth

Denne siden viser opplysninger om Jan H. Silseth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan H. Silseth
NSD id-nummer: 628
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Delegasjon til FN-konferansen om forbud mot bruk av særlig skadelige våpen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 213 Oberstløytnant 1979
1980 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Akershus Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder Av instans utenfor departement 213 Oberstløytnant 1979
1981 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Akershus Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder Av instans utenfor departement 213 Oberstløytnant 1979