Egil Kjølner

Denne siden viser opplysninger om Egil Kjølner fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Egil Kjølner
NSD id-nummer: 630
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Rektor 1970 1982
1984 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Rektor 1984
1984 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Rektor 1984
1985 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Rektor 1984
1985 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Rektor 1984
1986 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Rektor 1984
1986 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Rektor 1984
1987 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Rektor 1984
1987 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Rektor 1984
1988 Lærebokutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Rektor 1984 1988